PERRICO a COLOR (Ver.2)

"PERRICO". Técnica Mixta. 26 x 23 cms
"PERRICO". Mixed Media. 10,2 x 9 in
(Published) Publicado en la revista FINE RATS#1 Lowbrow Illustration