ROBOPALETOS III. "EL PADRE"

"ROBOPALETOS III. EL PADRE" de la serie Robopaletos. Técnica Mixta. 21 x 15 cm
"ROBOREDNECKS III: DADDY-O!" from Roborednecks series. Mixed Media. 8 x 6 in.